ELEKTRO
CHEMIE
PROGRAMOVÁNÍ
FOTKY
BLOG
E-SHOP

Elektro

 • Novinky
 • Aktuality
 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • .NET
 • Download
 • Odkazy
 • Anketa
 • Návštěvní kniha
 • Mapa webu
 • O webu
 • RSS

 • © by Hugo moravec.zd@gmail.com

  Tvorba grafů pomocí knihovny libchart

  Knihovna libchart je jednoduchá knihovna pro tvorbu grafů pomocí PHP. Grafy jsou uloženy jako obrázek ve formátu PNG. Knihovna umožňuje tvorbu sloupcových (vertikálních nebo horizontálních) a kruhových grafů. Pro její využívání je nutné mít na serveru php s podporou GD (2.0 nebo vyšší) a FreeType (2.0 nebo vyšší).

  Tvorba grafu

  Používání knihovny je jednoduché. Nejdřív musíme vytvořit nový objekt třídy, kterou zvolíme podle požadovaného typu grafu (HorizontalChart, VerticalChart nebo PieChart). Při inicializaci můžeme třídě předat požadovanou výšku a šířku grafu. Knihovna obsahuje několik důležitých metod.

  setTitle($Title)
  Řetězec se zobrazí jako titulek nad grafem.
  setLabelMarginLeft($Margin)
  Nastavení velikosti levého okraje (podobnou funkci mají setLabelMarginRight, setLabelMarginTop a setLabelMarginBottom).
  setMargin($Margin)
  Nastavení velikosti všech okrajů najednou.
  getLowerBoundary a getUpperBoundary
  Nastavení minimální (lower) a maximální (upper) hodnoty na ose y.
  addPoint($Point)
  Vložení nové položky do grafu.
  render($File)
  Vytvoří graf a uloží ho pod názvem $File.

  Příklad použití

  Horizontální graf Vertikální graf Kruhový graf

  Skript, který vygeneroval tyto grafy.

  Závěr

  Knihovna libchart je relativně jednoduchá, ale schopná. Umožňuje tvorbu tří druhů grafů.

  Menším nedostatkem je používání závorek '<?', což může způsobit nefunkčnost knihovny na některých serverech. Oprava je ale jednoduchá &151; stačí závorky <? nahradit za <?php.

  Odkazy

  Knihovna libchart
  GD Graphics Library
  FreeType